Hoogfrequent heien

Buispalen hoogfrequent aanbrengen, zijn palen die in segmentdelen worden aangebracht. Nadat deze op de gewenste diepte zijn geheid, worden de palen afgevuld met beton en voorzien van wapening. Deze keuze wordt vaak gemaakt als traditionele (prefab) heipalen teveel trillingen veroorzaken, de levertijden te lang zijn, boorpalen niet toepasbaar, of buiten het bouwbudget valt.

Voordelen:

Beeldmerk-20px

Trillingsarm (trillingsniveau tussen inwendig geheide buispalen en boorpalen)

Beeldmerk-20px

Korte levertijden

Beeldmerk-20px

Beperkte ruimtes

Beeldmerk-20px

Geen last van vorst in de grond

Beeldmerk-20px

Paalkoppen hoeven niet gesneld te worden (indien bouwput op juiste niveau ligt)

Afmetingen mogelijk hoogfrequent heiwerk:

Ø114mm tot Ø273mm

Lengte van de paal afhankelijk van situatie en sondering(en)

Heeft u een vraag?

Bel ons op:
06-40741075

Benieuwd hoe wij te werk gaan?